×
Toplu Veri Aktarımı
Toplu veri aktarımı

Toplu Veri Aktarımı; içeri ve dışa veri aktarımı olarak iki şekilde yapılır. Veri aktarım seçeneği ile aktarılacak bilgiler belirtilen kataloğa toplu olarak aktarılır

Toplu Veri Aktarımı (İçeri)

Toplu Veri Aktarımı (İçeri) seçeneği ile bilgiler belirtilen kataloğa aktarılır. Toplu Veri Aktarımı (İçeri) aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Aktarım Kataloğu: XML dosyalarının oluşturulacağı kataloğun belirtildiği alandır. Aktarım Kataloğu alanına herhangi bir dosya ismi yazılmamalıdır. İçeri Alınacak Kayıt Türleri filtresine bağlı olarak katalogtaki dosyalardan içeri okuma işlem programdan tarafından otomatik yapılır.

Hangi verilerin aktarılacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir. İçeri hangi verilerin aktarılacağı program bölümleri altında yer alan seçenekler arasından seçilir ve aktarma işlemi başlatılır. Toplu veri aktarımı filtre seçenekleri belirlenir

Toplu Veri Aktarımı (Dışarı)

Toplu Veri Aktarımı (Dışarı) seçeneği ile aktarılacak bilgiler belirtilen kataloğa toplu olarak aktarılır. Aktarım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Aktarım Kataloğu: XML dosyalarının oluşturulacağı kataloğun belirtildiği alandır. Aktarım Kataloğu alanına herhangi bir dosya ismi yazılmamalıdır. Dosyalar daha sonra standart isimlerle oluşacaktır.

Veriler Birleştirilecektir: Bu seçenek, seçilen dosya kullanılarak yapılacak veri aktarımında aynı numaralı fiş ya da kayıtların olması durumunda kayıt numaralarının artırılarak aktarımın yapılmasına olanak sağlar. Bu seçenek işaretli değilse, aynı numaralı kaydın olması durumunda bu kayıt aktarılmaz.

Güncellenenler Aktarılacaktır: Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda yalnızca güncellen veriler aktarılır.

Ek Tablo Alanları Aktarılacaktır: Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda kullanıcı tarafından tanımlanmış olan ek tablo alanlarına ait bilgiler de aktarılır. Hangi verilerin aktarılacağı Filtreler seçeneği ile belirlenir. Dışarı hangi verilerin aktarılacağı program bölümleri altında yer alan seçenekler arasından seçilir ve aktarma işlemi başlatılır.

GES Bilişim ve Danışmanlık | Copyright © 2014-2017 | Tüm hakları saklıdır.