×
Taşınmaz Bilgi Sistemi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında bulunan TAŞINMAZ ların takip ve kontrolü sağlar. TAŞINMAZ MAL YÖNETMELİĞİNE uygun olarak hazırlanmıştır ve yönetmelikte belirlenen bütün çıktı e icmalleri düzenlemektedir. Web tabanlı olarak hazırlanmıştır. Çok Kullanıcılıdır.

Ekim 2006 tarihli resmi gazetede yayımlanan Kamu İdarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yazılım geliştirilmiştir.

Sayıştay denetiminde dikkat edilen kiralarla ilgili; 120, 121, 220, 380, 480, 102'li hesapların ilgili kayıtlara göre dökümünün alınması ve SAY2000 sistemindeki muhasebe kayıtlarıyla uygunluğu sağlanabilmektedir.

Taşınmaz veya binanın herhangi bir bağımsız bölümünün üçüncü şahıslara kiraya verilme işlemleri sistem üzerinden yapılabilmektir.

Sözleşmedeki bilgilere göre her dönem ödenmesi gereken tutar otomatik hesaplanmaktadır.

Kira oranları her yıl sözleşme gereğince TEFE, TÜFE, vb. oranlarda otomatik olarak hesaplanabilmektedir.

Sözleşme bilgilerine göre sistem kira tahsilatlarını ve gecikme zamlarını otomatik olarak hesaplamaktadır.

Kira ödeme periyodu, ödenmesi gereken tutar, ödenen tutar bilgileri, kalan borç tutarı Elektrik, su, ısınma, KDV, gecikme zammı, diğer ceza hesaplamaları toplu olarak sorgulanabilmektedir.

E-posta yoluyla kiracılara borç hatırlatması yapılmaktadır.

Sözleşmelere ait belgeler varsa sisteme yüklenip Sözleşmeler ekranından görüntülenebilmelidir.

Bağımsız bölümlerin, dersliklerin tanımlaması sistem üzerinde yapılabilmektedir.

© GES Bilişim ve Danışmanlık - 2017 - Tüm hakları saklıdır.