×
Kent Bilgi Sistemi
Kiosk Bilgi Sistemi
Kent Bilgi Sistemi; kentteki mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut envanterleri, yerel vergi kayıtları gibi, yönetimde destek sağlayan tüm bilgileri içinde tutar. Belediyelerin işleyişinin bilgisayar ortamında yapılmasını temin ederek birimler arasında güçlü bir koordinasyon sağlar.
Yerel yönetimlerin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan veren ve gelir kaynağı olan vatandaşların yaşam kalitesini arttıran bir sistemdir

1.       Sahadan bilgi toplama,

2.       Mevcut verilerin düzenlenmesi ve kullanılması,

3.       Verilerin bilgisayar ortamına aktarılması,

4.       Uygun yazılım geliştirilmesi,

5.       Kurulum, teknik destek,

6.       Bakım ve güncelleştirme aşamalarından oluşur.

Kent Bilgi Sistemi, belediyelerin gelirlerini arttırmalarında yardımcı olur. Bu artışı, vergi kaçağını ortadan kaldırarak, hızlı imar planı yaparak, arsa üreterek, kamulaştırma maliyetlerini en aza düşürerek sağlar.

Kent Bilgi Sisteminin en önemli özelliklerinden biri de e-belediyecilik hizmeti verebilmesidir. Yani, vatandaşlar belediye ile ilgili tüm işlemlerini belediyeye gelmeden, internet üzerinden ve/veya telefonlarını kullanarak gerçekleştirebilirler. Vatandaş belediyenin planladığı projelerle İlgili görüşlerini yönetimle paylaşabilir, anketlere katılabilir, öneri ve şikayetlerini aracısız olarak doğrudan ilgili makamlara İletebilirler. Kısaca, vatandaşların etkin biçimde yönetime katılabilmesi sağlanır.

Sonuç olarak, bu olanaklar, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltir, belediye gelirlerini ve hizmet kalitesini arttırır

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN AMAÇLARI

Kentlerin kaynaklarını olabildiğince iyi değerlendirilmesi ve yatırımlara aktarılabilmesi, kentte üretilecek hizmetlerin zenginliğini ve kalitesini doğrudan etkileyecektir. Kaynakların doğru değerlendirilmesinde ve kent yönetiminde doğru ve güncel bilginin önemi çok büyüktür.

Kent Bilgi Sistemi, belediyelere bu imkanı en üst seviyede sağlar ve yerel de Kent Bilgi Sistemi`nin yaşama geçirilmesi ile,

1.       Kent ile ilgili en güncel haritaların hazırlanması,

2.       Bu haritalar üzerine kadastro ile mülkiyet bilgilerinin işlenmesi,

3.       Bağımsız bölüm ( bina / mesken / işyeri ) envanteri hazırlanması ve haritaların üzerine işlenmesi,

4.       Altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması ,

5.       Vergisel bilgilerin, beyanların haritalar üzerine işlenmesi,

6.       Altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması.

işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler sonucunda, tüm kent bilgileri haritalara işlenmiş olarak yönetimin kullanımına sunulur. Kullanım sırasında her belediyecilik işlemi, sürekli olarak haritalara işlenir.

Tüm yönetim kararları, yatırım planları ve hizmetler bu güncel bilgilere dayalı olarak hızlı ve etkin biçimde yürütülür

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Kent Bilgi Sistemi`nin en önemli faydası kaynak yaratma potansiyelidir.

1.       Kent Bilgi Sisteminin kullanımı ile;

2.       Önemli kent bilgilerinin tek bir ekranda tümüyle görüntülenebilmesi sağlanır,

3.       Belediye gelirlerinin yakından izlenmesi, zamanında tahsili,

4.       Vergi kaçaklarının tespit edilerek paraya dönüştürülmesi,

5.       İmar dışı yapılaşmanın izlenmesi ve önlenmesi,

6.       Arasa üretimi,

7.       Kamulaştırma maliyetlerinin en aza çekilmesi,

8.       Tüm belediye taşınmazlarının kira ve ruhsat gelirlerinin izlenmesi ve tahsilatı,

9.       Su abone harcamalarının izlenmesi ve tahsilatı,

10.   İmar ile ilgili verilerin halka açılması,

11.   Her tür tahsilatın olabildiğince kolay biçimde yapılabilmesi

12.   Şehir gelişimi ile ilgili geleceğe yönelik planların yapılmasında mevcut durumun analiz edilmesi kolaylaşır ve görselleşir,

13.   Daha iyi kaynak yönetimi oluşturulur,

14.   Birimler arası koordinasyon ve uyum artışı sağlanır,

15.   Karar verilme sürecinde kolaylık sağlanır.

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN KULLANIM ALANALARI

e devlet

e-kent

e- belediye

e- yerel yönetim

e-İmar: internet üzerinden kentlinin bilgi amaçlı imar durum sorgulamasıdır

e-Borç Sorgulama: İnternet üzerinden kentlinin her türlü borcunu öğrenebildiği sistemdir.

e-Ödeme: İnternet üzerinden  ile ödeme/tahsilat aracıdır.

e-Evrak İşlemeler: Kentlinin işlerinin hangi aşamada olduğunu internet üzerinden  takip edebildiği sistemdir.

e-Kent Rehber Haritası: Kentlinin, İnternet üzerinden  kentin önemli yerlerinden, cadde, sokak  ve bina sorgulamalarını yapabildiği sistemdir.

Mobil Tahsilat:  Taşınabilir veri toplama cihazı  ile, GPRS kullanılarak, online tahsilat  sistemidir.

Mobil İlan Yerel Reklam Yönetimi: Taşınabilir veri toplama cihazı ile, GPRS kullanılarak online tespit sistemidir.

Sayaç Okuma Sistemleri: Su ve atık su okumalarında kullanılan sistemdir. Online veya offline çalışabilir.

Kiosk Çözümleri: e-imar, e-borç sorgu, e-ödeme, e-evrak, e, Kent rehber haritası uygulamalarının kullanılabileceği,  kültürel ve sanatsal faaliyetlerin, otobüs, vapur saatleri ve güzergahlarının vb. öğrenilebileceği kentin işlek merkezlerinde kentlinin genel kullanımına sunulan sistemleri içermektedir.
Kiosk Çözümlerimiz
InDoor Kiosk
İç Mekan Kiosk ile fikir / ihtiyaçlarınızın her aşamasını anlık takip ediyoruz.
OutDoor Kiosk
Dış Mekan Kiosk ile fikir / ihtiyaçlarınızın her aşamasını anlık takip ediyoruz.
Reklam Panasu
Reklam fikir / ihtiyaçlarınızın her aşamasını anlık takip ediyoruz.
Özel Üretim
Kiosklarımız ile fikir / ihtiyaçlarınızın her aşamasını anlık takip ediyoruz.
Teknolojimiz
İçerik Üretim Sistemi
Özel yazılım geliştirme, danışmanlık ve sistem entegrasyonu hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.
Entegre Edilebilir Sistem
Özel yazılım geliştirme, danışmanlık ve sistem entegrasyonu hizmetleri vermek amacıyla kurulmuştur.
Uzun Ömür %100 Verim
Her ortamda düşük enerji tüketimiyle sorunsuz çalışan kiosklarımız, uzun ömür %100 verim sunuyor.
GES Bilişim ve Danışmanlık | Copyright © 2014-2017 | Tüm hakları saklıdır.