×
Bilgi Güvenliği Politikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), GES Bilişim içinde bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini varlık ve risk yönetimi süreçlerini de uygulayarak muhafaza etmek ve ilgili taraflara risklerin doğru bir şekilde yönetildiğine dair güvence vermek için kurulmuştur.

BGYS, GES Bilişim'in kurumsal süreçlerinin ve genel yönetim yapısının bir parçasıdır. Bilgi güvenliği süreçleri, bilgi sistemlerinin ve kontrollerin tasarımında dikkate alınmış ve GES Bilişim'in ihtiyaçları doğrultusunda ölçeklenmiştir.

GES Bilişim uygulamakta olduğu BGYS kapsamına uygun olarak ISO 27001:2013 standardını incelemiştir. Bu standart, iç ve dış paydaşlara GES Bilişim'in kendi bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılayabilme kabiliyetini göstermek amacıyla da kullanılabilir.

Kurumsal Bilgi Güvenliği Politikası, GES Bilişim'in kurumsal iş hedefleri ile uyumlu ve onları destekler şekilde iş gereksinimlerine dayanan ve ilgili yasalara ve standartlara göre düzenlenen gereksinimler, tanımlar, kurallar, uygulamalar, sorumluluklar ve iş akışlarını ifade eder. Bu politika, GES Bilişim'de bilgi güvenliği ile ilgili tüm faaliyetlere kılavuzluk etmeyi ve alt belgelerin de desteği ile bilgi güvenliği süreçlerini ve kontrollerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla oluşturulan bilgi güvenliği politikası aşağıdaki temel gereksinimleri sağlayacaktır:

  • İş stratejisi ve kurumsal hedefleri desteklemek
  • Yasalara, standartlara ve sözleşmelere uyum sağlamak
  • BGYS'yi ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirmek, kurumsal kültür haline getirmek ve sürekli iyileştirmek
  • Mevcut ve öngörülen bilgi güvenliği süreçlerini, risklerini ve tehdit ortamını yönetmek
  • Bilgi varlıkları başta olmak üzere GES Bilişim'e ait BGYS kapsamındaki tüm varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik değerlerini kabul edilebilir seviyenin üstünde tutmak
  • BGYS ile GES Bilişim çalışanlarının ve paydaşlarının bilgi güvenliği farkındalığını yaratmak ve herkesi Bilgi Güvenliği Politikası ve BGYS uygulamaları hakkında bilgilendirmek
  • BGYS sayesinde GES Bilişim iş süreçlerinde bilgi güvenliğini sağlamak, verilen hizmetlerin kalitesini ve süreçlerin verimliliğini artırmak
GES Bilişim ve Danışmanlık | Copyright © 2014-2017 | Tüm hakları saklıdır.