×
Ar- Ge
Misyonu
Ar-Ge şirketi statüsüne geçerek, ulusal ve uluslararası projelerde yer alma amacımıza bir adım daha yaklaştık. Ülkemizin 2023 hedefleri için katma değeri en yüksek sektör olan yazılım sanayi olarak en önemli rollerden birini üstleniyoruz. Günümüzde yazılımlar hayatın her alanına girmiş durumda. Yazılım sektörü olarak bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor.
GES Bilişim Olarak;
 • Güçlü Türkiye için Ar-Ge’nin önemini bilmekteyiz.
 • Ulusal ve uluslararası projelerde yer almak için Ar-Ge altyapımızı geliştirmekteyiz.
 • Ar-Ge departmanımız bünyesinde gelişim ve değişimleri hızla gerçekleştirmekteyiz.
 • Ar-Ge’nin ölçme, izleme ve değerlendirme süreçlerini karşılayabilecek güçlü alt yapıya sahibiz.
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu çözümlerin özel sektör ve üniversiteler arasındaki sıkı iş birliği ile gerçekleşeceğini düşünmekteyiz.
 • Özel sektör ve üniversiteler arasında sinerji yaratılmasının öneminin farkındayız.
 • Teknolojik yenilik sürecinin, bu sinerji ile daha da hızlanacağını bilmekteyiz.
 • Ar-Ge kültürünü, bir teknoloji edinme kaynağı olarak görmekteyiz.
Temel Ar-Ge yöntemlerini kullanan mühendislerimiz yeniden kullanılabilir yazılım araçlarını üreterek,
Üretim hızını ve yazılım kalitesini artırmayı hedefliyor. GES Bilşim Ar-Ge ekibi yazılım mimari altyapısının belirlenmesinde, yazılım geliştirmede kullanılan kütüphanelerin ve üretim altyapısını oluşturan her türlü aracın üretiminde rol alıyor. Yüksek seviyede yazılım bilgi birikimine sahip deneyimli mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibimiz, gelişen teknolojilerin GES Bilşim, Yazılım bünyesinde kullanılmasında önemli görevler üstlenmektedir.

Mühendislerimiz müşterilerimiz ile son derece yakın çalışarak, onların taleplerini ve teknoloji gündemini takip ederler. Verimli teknolojileri bünyemize adapte etmek üzere bir Ar-Ge politikası izleriz. Üretim hızı ve yazılım kalitesini artırma hedefimizin yanı sıra, müşterilerimizin güncel ihtiyaçlarına, hızlı ve etkin cevap verebilmek de Ar-Ge süreçlerimizin önemli bir değeridir.

Ar-Ge Değerlerimiz
GES Bilişim Ar-Ge çalışmalarında;
 • Yazılım geliştirme amaçlarının ve yöntemlerinin saptanmasında demokratik bir yapı izler.
 • Kararların birlikte alınması için gerekli ortamı hazırlar.
 • Ar-Ge çıktılarının şirket içindeki genel ve odaklanmış yayılımına önem verir.
 • Yeterli nitelikte personeli bünyesine katmayı ve sürekliliği elde etmeyi hedefler.
 • Bilginin, gücü oluşturduğu düşüncesini benimser.
 • Ar-Ge’nin özünü oluşturan insan faktörünün temel yapı taşı olduğunu düşünür.
 • Yazılım ekibinin teknik ve sektörel açıdan gelişimlerini destekler.
 • Projelerdeki ekip liderliklerini dönemsel olarak değiştirir.
 • Kişiler arasında dengeli bir sosyal ve teknik iletişimin olmasını hedefler.
 • Ürün ve süreç odaklı Ar-Ge yapısıyla teknolojik stratejilerini planlar.
 • Uluslararası gelişmeleri takip eder.
GES Bilişim ve Danışmanlık | Copyright © 2014-2017 | Tüm hakları saklıdır.